Naam:
Stichting Beheer Groenenscheldt
   
Fiscaalnummer:
/RSIN:805796460
   
Postadres:
Prins Hendrikstraat 53
  6245ED Eijsden
     
Bestuur:
Voorzitter: W.J.H. Krutzen
  Secretaris: P.J. Pannemans
  Penningmeester: H.T.J. Janssen
  Leden: mr. J.H.S.M. van Thoor
M.M.H. Heiligers
   

 

  De stichting heeft geen personeel in dienst.
  De bestuursleden voeren hun bestuurswerk pro deo uit.
   
Doelstelling:
Het beheren en exploiteren van eigen en in beheer gegeven vermogen.
   
Beleid:
Op hoofdlijnen bestaat dit uit het financieel ondersteunen van de ontwikkeling en / of het bevorderen van het welzijn van jongeren in achterstandsomstandigheden.
Voorts uit het ondersteunen van instanties welke zich bezighouden met soortgelijk werk.
   
Uitgevoerde activiteiten in 2017
  Nationaal en internationaal werden er 23 projecten ondersteund.
   
Staat van baten en lasten:
  Het saldo van baten / lasten en giften bedroeg in 2015 € 135.902, in 2016 € 49.451 en in 2017 € 41.432.
Het betreft hier een toevoeging aan het vermogen.